RÓLUNK

Az adat úgy járt, mint Andersen meséjében a rút kiskacsa. 

Pár éve még technológiai segédanyagként néztek rá, mostanra az üzlet legértékesebb vagyontárgyává változott.

Az adat felértékelődésével az adatvagyon kezelése, az adatok rendbentartása iránti igény is megnőtt.  Ez a szakterület az adatmenedzsment.

A DAMA Hungary egy gyártófüggetlen, nonprofit egyesület, ahol az adatmenedzsment szakma hazai képviselői találkozhatnak, véleményt cserélhetnek és tanulhatnak. A DAMA International hálózatának tagjaként elérhetővé tesszük mindazt az elméleti és gyakorlati tudást is, amit a nemzetközi szervezet működésének 40+ éve alatt felhalmozott.

Dama-Magyarorszag

A DAMA HUNGARY KÜLDETÉSE

A DAMA Hungary egy nonprofit, gyártófüggetlen, műszaki és üzleti szakemberekből álló egyesület, amely az adatmenedzsment elméletének és gyakorlatának előmozdítására törekszik. A DAMA Hungary a Data Management Association International (DAMA-I) magyar tagozataként működik.

A DAMA Hungary jövőképe, hogy alapvető erőforrás legyen azok számára, akik az adatok, mint a szervezetet támogató kulcsfontosságú vállalati eszközök menedzselésével foglalkoznak.

 

 

CÉLOK

Közösségépítés

Fórumot biztosítson az adatmenedzsment szakmát gyakorló vagy az iránt érdeklődő szakembereknek egymás megismerésére és tudásuk megosztásában

Szakmai fejlesztés

Segítse a szakembereket abban, hogy az adatmenedzsment szakmát érintő ismereteik és képességeik bővüljenek

Képzés és képesítés

Megteremtse az adatmenedzsment szakma magyarországi oktatását és minősítését

Szemléletmód alkotás

A DAMA-I DMBoK módszertanára, valamint tagjainak összegyűjtött tapasztalatára alapozva elősegítse az adatmenedzsment szakma fejlődését

Kooperáció

Együttműködjünk más, hasonló elveket valló szervezetekkel a szakma megerősítése érdekében