Data Management Body of Knowledge

A mai szervezetek felismerik, hogy az adatok kezelése a siker kulcsa. Felismerik az adataik értékét, és igyekeznek ezt az értéket kihasználni. Ahogy az adatok létrehozására és kiaknázására irányuló emberi kapacitás növekedett, úgy nőtt a megbízható adatkezelési gyakorlatok iránti igény is.

A DAMA International’s Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK2) második kiadása frissíti és kiegészíti a nagy sikerű DMBOK1-et. A DMBOK2 a terület vezető gondolkodói által írt és a DAMA-tagok által alaposan átnézett, hozzáférhető, hiteles szakkönyv, amely olyan anyagokat tartalmaz, amelyek átfogóan leírják az adatkezelés kihívásait és azt, hogy hogyan lehet ezeknek megfelelni.

  • Az adatkezelésre vonatkozó vezérelvek meghatározásával és annak leírásával, hogy ezek az elvek hogyan alkalmazhatók az adatkezelés funkcionális területein belül.
  • Funkcionális keretet biztosít a vállalati adatkezelés megvalósításához, beleértve a széles körben elfogadott gyakorlatokat, módszereket és technikákat, funkciókat, szerepeket, eredményeket és mérőszámokat.
  • Az adatkezelési fogalmak közös szókincsének kialakítása, amely az alábbiak alapjául szolgál a legjobb gyakorlatok alapjául az adatkezelési szakemberek számára

A DMBok2 a legfontosabb hivatkozási alapja a CDMP szakértő címnek. Az adatkezelési szakértők legpontosabb alapja, mint a PMBOK vagy a BABOK. Az adatkezelési és informatikai szakembereknek, vezetőknek, oktatóknak és kutatóknak nyújt egy keretrendszert az adatkezeléshez és az információs infrastruktúrájuk kiforrottságához.

A DAMA-DMBOK Guide, mint az adatkezelés hiteles bevezetője, a következő célokat tűzte ki maga elé:

  • Konszenzus kialakítása az adatkezelési funkciók általánosan alkalmazható nézetének kialakításához.
  • Szabványos definíciók biztosítása az általánosan használt adatkezelési funkciókhoz, eredményekhez, szerepekhez és egyéb terminológiához.
  • Az adatkezelésre vonatkozó vezérelvek dokumentálása.
  • A széles körben elfogadott, általánosan elfogadott jó gyakorlatok szállítósemleges áttekintése. módszerek és technikák, valamint jelentős alternatív megközelítések.
  • Az adatkezelés hatókörének és határainak tisztázása.
  • Referenciaként szolgál, amely az olvasókat további forrásokhoz irányítja a további megértés érdekében.