Adatvédelmi szabályzat

Utolsó módosítás: 2023.04.21.

A DAMA Hungary – Budapest Egyesület, mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) a Data Management Association International magyarországi tagszervezet honlapjának (https://www.dama-hungary.hu) (a továbbiakban: “webhely”) működtetője. Az adatkezelő ezen az oldalon tájékoztatja önt a webhely felhasználóitól kapott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveiről.

Az ön személyes adatait csak a webhely üzemeltetésére és fejlesztésére használjuk fel. A webhely használatával ön elfogadja az információk gyűjtését és felhasználását a jelen szabályzatnak megfelelően.

Információgyűjtés és -felhasználás

Webhelyünk használata során megkérhetjük bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat megadására, amelyeket az önnel való kapcsolatfelvételre vagy azonosításra használunk fel. Ezek az adatok magukba foglalják az ön nevét, e-mail címét, valamint egyéb paramétereket (“Személyes adatok”). Az adatszolgáltatással ön automatikusan elfogadja az erre irányuló felhasználási feltételeinket.

Naplóadatok

Mint a legtöbb webhely üzemeltető, mi is gyűjtünk olyan információkat, amelyeket a böngészője küld Webhelyünknek (“Naplóadatok”).

Ezek a naplóadatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint a számítógép Internet Protocol (“IP”) címe, böngésző típusa, böngésző verziója, webhely meglátogatott oldalai, a látogatás időpontja és dátuma, az ezeken az oldalakon töltött idő és egyéb mérhető statisztikák.

Harmadik féltől származó szolgáltatásokat is használhatunk, például a Google Analytics szolgáltatást, amelyek összegyűjtik, figyelik és elemzik a felhasználói interakciókat.

Tájékoztatások

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjünk önnel hírlevelekkel, marketing vagy promóciós anyagokkal és egyéb információkkal, amelyekre feliratkozott.

Cookie-k

A cookie-k kis mennyiségű adattal rendelkező fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak. A cookie-kat egy webhelyről küldik a böngészőjébe és a számítógépe merevlemezén tárolódnak.

Sok más üzemeltetővel egyetemben, mi is “cookie-kat” használunk az információk gyűjtésére. Lehetősége van elfogadni, elutasítani, vagy csak a kötelező cookie-t kérni. Ha azonban visszautasítja a teljes nyomonkövetését, előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően használni webhelyünk bizonyos részeit.

Biztonság

Az ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztüli továbbítás egyetlen módja vagy az elektronikus tárolás módja sem 100%-ban biztonságos. Miközben arra törekszünk, hogy üzletileg elfogadható eszközöket használjunk személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni annak abszolút biztonságát.

Adatvédelmi szabályzat módosításai

Ezen adatvédelmi szabályzat 2021. május 12-én lép hatályba, és hatályban marad, kivéve a rendelkezéseinek a jövőben bekövetkező módosításait, amelyek közvetlenül ezen az oldalon való közzététele után lépnek hatályba.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor frissítsük vagy megváltoztassuk adatvédelmi irányelveinket, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az adatvédelmi szabályzatot. A módosítások közzététele utáni webhelyünkre történő látogatása és önkéntes használata a módosított adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadásához való hozzájárulását jelenti.

Amennyiben lényeges változtatásokat hajtunk végre a jelen adatvédelmi szabályzatban, értesítjük önt a megadott e-mail-címen, vagy a weboldalunkon tett kiemelkedő értesítéssel.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolattartó: Kókai Péter
E-mail: peter.kokai@dama-hungary.hu

Adatkezelési- és részvételi tájékoztató eseményen felvett személyes adatok kezeléséhez

A DAMA Hungary – Budapest által szervezett online Lunch & Learn eseménysorozat és személyes Meet Up (a továbbiakban: Esemény), az online esemény a Zoom alkalmazás igénybevételével kerül lebonyolításra.

Amennyiben az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele bármely okból meghiúsul, úgy az egyesület, illetve annak tagsága vállalja, hogy haladéktalanul eljár a rendelkezésére bocsátott személyes adatok törlése iránt és megteszik mindazon technikai intézkedéseket, melyek a törlés adatvédelmi előírásoknak megfelelő megvalósításához szükségesek.

Adatkezelő adatai:

Név: DAMA Hungary – Budapest Egyesület, mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) a Data Management Association International magyarországi tagszervezet honlapjának működtetője
Honlap: www.dama-hungary.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Kókai Péter
E-mail: peter.kokai@dama-hungary.hu

Adatkezelési információk

A DAMA Hungary Budapest jelen tájékoztatóban értesíti az eseményen résztvevőket a személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, az érintetteket megillető jogorvoslati lehetőségekről. Az adatkezelő különös figyelemmel van az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

A tájékoztató hatálya kiterjed minden, az eseményre regisztráló természetes személyre (a továbbiakban: ön). Jelen tájékoztató az ön által a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelésre terjed ki, ellenben az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az ön egyidejű tájékoztatásával, mely közvetlen értesítéssel valósul meg.

Jelen tájékoztatót az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el, az adatkezelést a tájékoztatóban meghatározott adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával végzi.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor frissítsük vagy megváltoztassuk adatvédelmi irányelveinket, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az adatvédelmi szabályzatot. A módosítások közzététele utáni webhelyünkre történő látogatása és önkéntes használata a módosított adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadásához való hozzájárulását jelenti.

Jelen tájékoztató 2022.11.07. napján lép hatályba.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy észrevétele merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségeink egyikén.

Az adatkezelés célja

Célja a megtartandó esemény lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés, mely magába foglalja a részvételi szándék jelzését az adatkezelő által biztosított linken keresztüli regisztrálással, valamint a csatlakozáshoz szükséges Zoom linket. A személyes adatokat az adatkezelő kizárólagosan az esemény kapcsán használja fel.

Kezelt adatok köre

Zoom konferencián való részvétel során kezelt adatok:

 • IP cím,
 • használt operációs rendszer (asztali alkalmazás használatakor),
 • használt böngészőprogram,
 • regisztrált felhasználónév, beállított profilkép/monogram,
 • az online események során megjelenítésre kerülhet a résztvevők névsora, valamint az egyes résztvevők személyes adatai, mint: teljes név, regisztrált e-mail cím,
 • elégedettségi, igényfelmérési kérdésekkel kapcsolatosan beérkező válaszok,
 • az esemény kezdetén a szervező felhívja a figyelmet, amennyiben videófelvétel készül az eseményről. A résztvevők önkéntes alapon dönthetnek a mikrofon- és webkamera működtetéséről, ám használatukkal hozzájárulnak az erre vonatkozó kép- és/vagy hangfelvételek kezeléséhez.

Meet Up konferencián való részvétel során kezelt adatok:

 • az események során megjelenítésre kerülhet a résztvevők névsora, valamint az egyes résztvevők személyes adatai, mint: teljes név, regisztrált e-mail cím,
 • a személyes esmény során a helyszín által előírt személyes adatok, mint személyi azonosító, kizárólag a rendezvény végéig kezelt
 • elégedettségi, igényfelmérési kérdésekkel kapcsolatosan beérkező válaszok,
 • az esemény kezdetén a szervező felhívja a figyelmet, amennyiben videófelvétel készül az eseményről. A résztvevők önkéntes alapon dönthetnek a mikrofon- és webkamera működtetéséről, ám használatukkal hozzájárulnak az erre vonatkozó kép- és/vagy hangfelvételek kezeléséhez.

Kezelt adatok jogalapja

Az adatkezelés az ön hozzájárulásával (Zoom felületre való belépés, mikrofon és webkamera bekapcsolása) történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az esemény kezdetétől, a felületre való bejelentkezéstől kezdődik és visszavonásig tart, de legkésőbb 2 évig.

Az esemény alatt készült videó-és hanganyagok nem kerülnek nyilvános megosztásra, csak a résztvevők számára lesznek elérhetők.

Adatokhoz hozzáférhetők köre

A Zoom videochatszolgáltatást a Zoom Video Communications, Inc. (California) biztosítja, saját szerződési feltételei alapján, mely elérhető a Zoom weboldalán. A regisztráció során a szolgáltatás saját jogán kezeli az ön által megadott személyes adatokat, az adatkezelésére nézve bővebb információt a https://zoom.us/privacy weboldalon talál.

Az eseményen történő részvétel és a regisztráció során önnek lehetősége van beállítani, hogy milyen jellegű cookie-k használatát engedélyezi. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k korlátozása vagy tiltása kihatással lehet az eseményen történő részvételre.

Az Önt megillető jogosultságok

 • Tájékoztatás, hozzáférés: kényelmesen elérhető, átlátható tájékoztatás az Ön személyes adatainak aktuális felhasználásáról. Tartalmazza az adatkezelés céljait, jogalapját, tervezett időtartamát és az adatokat felhasználók körét. Személyes adatairól önnek lehetősége van egy alkalommal térítésmentes másolat igénylésére, elektronikus vagy más formátumban, amennyiben az adatkezelő ezt teljesíteni tudja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen igényével szemben az adatkezelő vétóval élhet, amennyiben a kiadásra szánt adatok más résztvevők jogait hátrányosan érintenék.
 • Helyesbítés: személyes adati közt lévő pontatlanság felfedezésekor kérésre az adatkezelő köteles késedelem nélkül annak helyesbítésére.
 • Törlés: abban az esetben, ha ön nem kíván tovább hozzájárulási jogával élni, vagy jogellenes felhasználás gyanúját érzékelte, valamint, ha megszűnt az adatkezelési cél, az adatkezelő köteles arra, hogy az önre vonatkozó összes személyes adatát indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az adattörlési kérelem nem teljesíthető, hogyha az adatkezelés szükségszerű (például jogi kötelezettség esetén)
 • Adatkezelési korlátozás: az ön jogos kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül.
 • Adathordozhatóság: automatikus adatfeldolgozáshoz az ön által szolgáltatott személyes adatok kiadatására tagolt, széleskörű felhasználhatóságú, géppel olvasható formátumban van lehetőség.
 • Tiltakozás: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő ettől kezdve nem kezelheti tovább a személyes adatait, feltéve, ha bizonyítani tudja felhasználásuk elsőbbségének jogalapját.

A fentiekben felsorolt jogaival bármikor élhet, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.