Egyéni tagság

Tudnivalók

> Belépés

> Jogok

> Tagdíj

> Tagdíjbefizetés

> Tagdíj mértéke

> Kilépés

Az Egyesület Egyéni tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az adatmenedzsment szakmát aktívan gyakorolja vagy oktatja, és az Egyesület Alapszabályának előírásait, szabályzatait, céljait, szellemiségét, értékrendjét, valamint a DAMA-I Etikai kódexét magára nézve kötelezőnek fogadja el

Az Egyesület minden Egyéni tagja jogosult a Közgyűlésen részt venni, és szavazati jogát gyakorolni. Minden Egyéni tagot azonos szavazati jog illet meg, és minden Egyéni tag azonos mértékben veheti igénybe az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat

Minden tag köteles tagdíjat fizetni az Egyesületnek a DAMA Hungary – Budapest Egyesület tagságkezelő folyamatán és rendszerén keresztül

Éves, az Alapszabályban foglaltak szerint

40.000 Ft

Tagsági jogviszony megszűnését, felmondását, kizárását az Egyesület Alapszabályában foglaltakkal összhangban kezeljük

Letöltendő dokumentumok

Jelentkezés menete

Az Egyéni tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagsági díj megfizetésével kérelmezhető. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás keretén belül határoz a tagfelvételről.

Az Egyesületbe való belépési szándékát az alábbi módon jelezze számunkra:

Kérjük a levélben adja meg a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Tagság típusa

A levélhez csatolni szükséges pdf formátumban a kitöltött, aláírt etikai kódexet és belépési nyilatkozatot, az eredeti példányokat pedig egy személyes találkozó keretein belül kell az Egyesület részére eljuttatni.

(A találkozó pontos időpontjának egyeztetésével kapcsolatban kollágáink fogják keresni)

*Ha az e-mail ikonra kattintás után nem generálódik automatikus üzenet, akkor a hello@dama-hungary.hu címre Jelentkezés Egyéni tagnak tárggyal kérjük a fenti adatokat megküldeni.

Az e-mail beérkezése után egy díjbekérőt küldünk, amivel a tagdíj befizetését tudja megtenni. Az összeg beérkezéséig a jelentkezést nem tekintjük aktívnak.

Kérjük vegye figyelembe, hogy jelentkezésével automatikusan elfogadja a DAMA Hungary – Budapest Egyesület adatvédelmi szabályzatát

Mikortól válik tagunká?

A tagság kezdetéről e-mailben fogjuk értesíteni.