Delegált tagság

Tudnivalók

> Belépés

> Jogok

> Kilépés

Az Egyesület Delegált tagja lehet minden olyan természetes személy, akit az Egyesületet anyagilag támogató jogi személy a számára – támogatás mértékétől függő mennyiségben – elérhető delegált helyre jelöl és ezen jelölt a támogató szervezet munkavállalója

Az Egyesület Delegált tagjait ugyanazon tagsági jogok illetik meg, és ugyanazon tagsági kötelezettségek terhelik, mint az Egyéni tagokat, azzal, hogy a Delegált tag az Egyesület Közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga nincs, továbbá az Egyesület vezető tisztségviselőjévé nem választható. Egyebekben a Delegált tagok az Egyéni tagokkal azonos mértékben vehetik igénybe az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat

Tagsági jogviszony megszűnését, felmondását, kizárását az Egyesület Alapszabályában foglaltakkal összhangban kezeljük

Jelentkezés menete

Az egyes támogatók által delegálható tagok számát az Elnökség állapítja meg. A támogató szervezet az Egyesület felé minden naptári év január 10. napjáig köteles írásban megerősíteni a delegáltak személyét. 

Az Egyesületbe való delegálási szándékát az alábbi módon jelezze számunkra:

Kérjük a levélben adja meg a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám

*Ha az e-mail ikonra kattintás után nem generálódik automatikus üzenet, akkor a hello@dama-hungary.hu címre Érdeklődés Delegált tagságról tárggyal kérjük a fenti adatokat megküldeni.