Az adatmenedzsment keretrendszer kialakítása a gyakorlatban

A beszélgetéssorozat második alkalmával Dr. Babos Gergely, az OTP adatmenedzsment-vezetője beszélt az OTP Csoport adatmenedzsment keretrendszeréről a szakma gyakorlóinak.

Az előadáson résztvevők átfogó képet kaptak az OTP Csoporton belüli adatmenedzsment keretrendszer kialakításáról és 11 országban történő bevezetéséről, a felmerülő adatmenedzsment feladatokról, illetve a tagországok eltérő fejlettségéből, méretéből, komplexitásából és menedzsmenttámogatásából eredő tapasztalatokról. Dr. Babos Gergely kiemelte a DAMA kerék
(Dama Wheel) értésének fontosságát, pontosabban, hogy az érintetteknek ismerniük kell, mi tartozik az adatmenedzsment hatáskörébe. 

A keretrendszer kialakításakor a data governance alapját jelentő, a cél-adatarchitektúra információs rétegébe tartozó data dictionary, data lineage, valamint master data management kommunikációja igényelt nagyobb erőfeszítést.  

Az OTP-tagországok leánybankjai évente adatmenedzsment-érettségi felmérésben vesznek részt, mely vizsgálja mind technológiai, mind működésbeli érettségüket. Minden bankcsoporttagnál az adatminőség az elsődleges probléma, amire a megoldás az adatvagyon-gazdálkodás bevezetése bankcsoporti szinten.   

Az adatmenedzsment költséges szakterület, ebből kifolyólag nehéz a kimutatása annak, hogy miért kerül ennyibe a versenyképesség megtartása, javítása, illetve mihez köthető pl. az adatvagyonnal kapcsolatos költség. Az egységes data governance keretrendszer kialakításával és működtetésével csoportszinten is csökkenthetők az adatok gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos költségek, továbbá az egyes csoporttagok üzleti eredménye növelhető.  

A bank évtizedek óta gyűjti több rendszerben az adatvagyonát, mely exponenciálisan bővül évről évre. A tudatos adatvagyon-gazdálkodás újszerűsége, hogy feltérképezi, üzleti felelősökhöz rendeli és duplikációmentesíti a banki adatvagyont.  

A bank célja, hogy az adatigények kiszolgálása minél nagyobb mértékben önkiszolgáló módon történjen, valamint felgyorsuljon az újonnan felmerülő adatigények kiszolgálása.  

Jelenleg szervezeti kultúraváltás zajlik, ehhez tudatos data governance közösség épül a bankcsoporton belül Az adatmenedzsment vonatkozású csoportirányítás pedig jóváhagyó fórumokkal, illetve csoportmegoldás-keretrendszerekkel valósul meg. „Csoportszinten gondolkodunk, a leányvállalatok partnerek a csoportstratégia alakításában” – emelte ki az esemény előadója.